Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza a Sky Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében essay writing elengedhetetlenek.Továbbá előírja a Sky fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket. A terem szolgáltatásait igénybe vevők automatikusan elfogadják, és értelmezik a házirend szabályait!

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Sky Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Sky Fitness használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Sky Fitness területén TILOS:
• a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
• az olyan tevékenység, amely a Sky Fitness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
• minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
• drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
• az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Sky Fitness egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény Üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az Üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Sky Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe (kivéve, ha az jogszabályt nem sért, és Üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Sky Fitness nyitva tartási rendje:

Hétfőtől péntekig: 06.00 – 23.00
Szombat, vasárnap: 08.00 – 21.00

A Sky Fitness szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Amennyiben a Sky Fitness területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Sky Fitness sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezethet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben Üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg essay writer más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Sky Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a Sky Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

Minden baleset esetén az Üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
A Sky Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

A Sky Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Sky Fitness recepcióján, weboldalán (www.skyfitness.hu) elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

SPECIÁLIS SZABÁLYOK

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
A Sky Fitness teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

RECEPCIÓ

A Sky Fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot,melyet személyes okmányaival igazol. Ezzel elfogadja A Sky Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt, bérletesek esetében az ujjlenyomat bemásolását, aminek tárolása a vendég belépő kártyájára kerül

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az Üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatást nyújt, szauna használatra.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (értékmegőrző kulcs, belépő kártya (napijegy esetén,) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul a recepciós kezébe leadni, aki ellenőrzi a vendég épületen belüli fogyasztását, annak kifizetését. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik Üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

ÖLTÖZŐ, SZAUNA ELŐTÉR ÉS SZAUNA

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek értéktárgyaikat a recepcióval szemben található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
A szaunát csak saját felelősségre lehet igénybe venni.
A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

FITNESS TEREM

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
A fitness teremben csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
A Sky Fitness területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
Az edzőgépeket és eszközöket a vendég kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.
Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

AEROBIK TERMEK

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
A csoportos órákra vannak fix, foglalt helyek, a nem foglalt helyekre vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be
A Spinning (20 fő +1 edző) és más speciális órákra előre be lehet jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. Ha az előzetes foglalással rendelkező vendég nem jelenik meg az órán, az óra díját abban az esetben is ki kell fizetnie.
Az aerobik teremben csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett (kivételt képeznek a jóga, gerinctorna és azon egyéb órák, ahol a gyakorlatok biztonságos és helyes végrehajtásához nem szükségesek). Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Sky Fitness területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni

TAGKÁRTYA

Első bérletvásárlásnál (havi és 10 alkalmas) térítéstől mentes.
Tagkártya pótlása térítéses. 2500Ft/kártya.